על רקע המבוכה סדרת כתבות ב"במקום"

 

 

“במקום” 19, אוגוסט 2010 — (2) משמעות הקיבוץ כחלק מהמפעל הציוני

“במקום” 21, אוקטובר 2010 — (3) האם לבית ללא דרך יש משמעות ציונית

“במקום” 25, מרץ 2011 — (4) אמונה וערכים בקיבוץ

“במקום” 26, אפריל 2011 — (5) מתווה לתכנית פעולה חברתית-כלכלית

“במקום” 28, יוני 2011 — (6) מדינה יהודית ודמוקרטית – הדרש שלנו