ברוכים הבאים לאתר החדש שלי.
באתר שלי תמצאו רבים מהמאמרים שלי על קיבוץ,ציונות,ציונות רפורמית,יהדות מתקדמת בישראל,אקולוגיה (בהקשר של קיבוץ לוטן בפרט),קהילה,וקהילה ייעודית.

באתר מופיע תוכן בעברית ובנגלית. כל חלק מתחלק לשני תחומים עיקריים:
א. מאמרים שנכתבו מאז 1991 מסודרים בסדר כרונולוגי.
ב. מבחר מאמרים מספרי האופציה הרפורמית: ציונות אחרת .הספר הוא אסוּפה של מאמרים שנכתבו בין השנים 1975-2001.

בנוסף, הקישורים שבצד הדף יקשרו אתכם לאיגרות "חברותא". אגרות חברותא מספרים 1-8, 1999-2002 עוסקות בנושאים חברתיים, דתיים וחינוכיים בישראל. אגרות מספר 11-14 ברובם מתמקדות בצורה ביקורתית בתנועה ליהדות מתקדמת (רפורמית) בישראל (תל"ם) בהשקתה לציונות הרפורמית.

אני מקווה שתמצאו חומר למחשבה במהלך גלישתכם באתר.

בהצלחה לכולנו,
מיכאל לבני

 

My website houses many of my writings on Kibbutz, Reform Kibbutz, Zionism, Reform Zionism, Reform Judaism in Israel, Ecology (in particular within the context of Kibbutz Lotan), community and intentional community.

The website features content in both English and Hebrew.

Each section has two major divisions:

a. Articles written since 1990 in chronological order.

b. A selection of articles from Reform Zionism: An Educator's Perspective, Gefen, 1999. The book is an anthology of articles written in the years 1975-1995.

In addition, the sidebar will link you to the Chavruta Newsletters. The Chavruta Newsletters No. 1 to No. 8, 1999-2002 deal with social, religious and educational topics in Israel. Newsletters 11 to 14 deal critically with the interface between the Israel Movement for Progressive Judaism (Reform) and Reform Zionism.

I hope that you will find food for thought as you surf.

All the best,
Michael Livni