נושאים להרצאות ודיונים

 

מיכאל לבני מרצה על נושאים קשורים לקיבוץ, הציונות היום, הציונות והרפורמה.