אגרות חברותא בעריכתו של מיכאל לבני הוצאו לאור ע"י עמותת חברותא – עמותה עצמאית למען תיקון רוחני-תרבותי וחברתי-פוליטי. העמותה, אשר נוסדה ב 1999, פסקה מלפעול ב 2009.
אתר חברותא המקורי בhttp://www.chavruta.org.il פסק לפעול בפברואר 2011.

 

איגרות חברותא 1-10 יצאו לאור בשנים 2000-2003. הן התמקדו בנושאים חברתיים, תרבותיים וחינוכיים בחברה הישראלית וכן הקשר בין ישראל ויהדות התפוצות.

אגרות חברותא 11-14 יצאו לאור בשנת 2008. הן טיפלו בהשקה של תל"ם - התנועה ליהדות מתקדמת בישראל (התנועה הרפורמית) והרעיון הציוני.

 

עקרונות חברותא

 

מבט אל עם ישראל – כיצד לחזק שותפות ציונית מיכאל לבני
לעמת את החרדים עם הרעיון הציוני מיכאל לבני
תכנית "תגלית 2000" – יתרונות וחסרונות מייק ניצן
עמדות "ארצנו" ותל"ם מיכאל לבני
אנחנו ב"חברותא – חזון לישראל" מאמינים כי: המערכת

והגדת לבנך ולבתך המערכת
בהמשך לאיגרת 1: שותפות 2000 אסנת אלנתן
היכן התנועה ליהדות מתקדמת מיכאל לבני
מהמקורות: גאולה ועצמאות לשם מה? מביא: מיכאל לבני

שבועות כחג מתן תורה — וחברותא חזון לישראל המערכת
רות בת-ימינו דבורה דש מור
האהבה כדרך אל העם–לקחי רות מיכאל לבני
מתן תורה ודמוקרטיה בתל"ם מיכאל לבני
מתן תורה לימינו – פרוש התורה של הרב זאב משה (גונתר) פלאוט מיכאל לבני

חופה ריבונית יהודית המערכת
מרכיבי טקס הנישואים ביהדות ואפשרויות להתחדשות ערך מיכאל לבני בעזרת אסנת אלנתן, דוריה פנקס-נווה, אופק מאיר
טקסי נישואים כביטוי לתרבות יהודית חדשה גדעון אלעד
עיון להעמקה נוספת

כל עוד הנר דולק – אפשר לתקן אופק מאיר
האם הנר דולק? האם יש מי שיתקן? ראייה ציונית תרבותית תשס"א–ולא רק לחג האורים מיכאל לבני

האם לגייס את האלוהים למען הציונות התרבותית המערכת
הרעיון האלוהי והרעיון החילוני דו-שיח: מיכאל לבני וגדעון אלעד
ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית–היבט ציוני והיבט הלכתי-מורשתי קטע מדברי: השופט אהרון ברק

מכתב פתוח לשרת החינוך, לימור לבנת המערכת
יישום דו"ח שנהר-קרמניצר מנקודת מבט חברתית אסנת אלנתן
מילה אחרונה מאת העורך מיכאל לבני

תשס"ב: חשבון נפש ואתגר למערכת החינוך (ולא רק לחניכים)"מי אתה ולשם מה אתה, עם ישראל?" המערכת
גדעון אלעד: תרצ"ג–תשס"א השליח מארץ ישראל היפה מיכאל לבני

בחירות תשס"ג 28 בינואר 2003
בעד מי להצביע?
כך פעלו המפלגות בכנסת היוצאת

 

תל"ם והציונות דבר המערכת
"חברותא" וחוק ההסדרים
התוכחה של חיים נחמן ביאליק

האם תל"ם יצאה ממצרים? דבר המערכת
משבר הזהות היהודית במרחב החילוני: השלכותיו על החוסן הלאומי מאיר יפה
רק חמישית מהיהודים בארץ מגדירים את עצמם "חילונים" יאיר אטינגר
פרשנות: השלכות המונח המטעה – "חילוני" מיכאל לבני

וועידת תל"ם ומעבר לה דבר המערכת
החינוך הפורמאלי הציוני-רפורמי ציפורה לבנה

חברותא – איגרת מס' 14 – יולי 2008

היערכות מחדש נחוצה לתל"ם דבר המערכת
וועידת תל"ם – הערות עמוס כץ
הצעה להנהלה לתכנית פעולה המובילה להכרעות בתקציב 2009 מיכאל לבני