מתוך תלמים 9 (בטאון של תל"ם-נוער – צופי-תל"ם) אדר ב'-ניסן תשמ"א, 1981

Circle