אנחנו ב"חברותא - חזון לישראל" מאמינים כי:

מדינת ישראל הציונית כוננה כבית לאומי לכל עם ישראל. המדינה קמה בעקבות המצוקות הפיזיות והרוחניות של עם ישראל בזמן החדש ונתנה מענה לקיומנו הפיזי. אך טרם התייחסנו לממד הרוחני והתרבותי של חיינו.

בכוח, טמונה במדינה היהודית ראשית צמיחת גאולתנו. על מנת להוציא את החזון הנבואי מהכוח אל הפועל, נחוץ תיקון בתחומים הערכיים הבאים:

שלום אמת בינינו ובין שכנינו

שוויון ערך האדם וקדושתו. ערך זה מזכה את כל אזרחי מדינת ישראל בזכויות שוות בפני החוק ומחייב את כל האזרחים בחובות שוות ערך כלפי המדינה. הפערים החינוכיים והכלכליים הקיימים במדינה כעת אינם מתיישבים עם שוויון ערך האדם.

שמירה על איכות הסביבה. קדושת הארץ מחייבת פעילות נמרצת על מנת לקיים "בל תשחית". כעת אורח החיים שלנו, הן בדרכי הייצור והן בתרבות הצריכה, מחלל ומטמא את קדושת הארץ והאדם החי בה.

מחויבות יוצרת למורשת ישראל. כל דור עומד במעמד הר סיני. זכותו וחובתו לדרוש את המורשת ואת סמליה בתהליכים דמוקרטיים על מנת להבטיח את המשך הקיום היוצר של עם ישראל באשר הוא בזמן הזה.

"איש באמונתו יחיה". במדינה ציונית-דמוקרטית אין זכות לכפות דרך מסוימת בדרש המורשת. עלינו לקיים "והגדת לבנך ולבתך" באמצעות החוויה והלימוד גם יחד בצורה המבטיחה כבוד הדדי בין גישות שונות.

הרעיון האלוהי על כל מגוון ביטוייו בחג ובמועד, בשבת ובחול, בחיי היחיד ובחיי הקהילה, מהווה מוקד נצחי ומאחד לעם ישראל במשימתו האינסופית לתיקון אדם, עם ועולם.

חברותא---חזון לישראל, ע.ר. היא עמותה ארצית עצמאית למען תיקון רוחני-תרבותי וחברתי-פוליטי
חברותא---חזון לישראל, ע.ר. כתובת המערכת: ת.ד. 142 88855, קיבוץ לוטן, ד.נ. חבל אילות
המערכת--עורך: ד"ר מיכאל לבני (קב' לוטן); חברי המערכת: אסנת אלנתן (קיבוץ "תמוז" -בית שמש);
בנימין מאור (הוד השרון). כתבות חתומות הן על דעת הכותב בלבד.