מסה זו היא עיבוד מחדש של הרצאה בפני הכנס השנתי של איגוד היהודים המתקדמים בגרמניה

(Union Progressiver Juden in Deutschland) 13 ביולי 2006 . הגרסה העברית הופיעה בספר מחזון למציאות: יהדות, לימוד ומנהיגות במרכז חינוך ליאו בק, (עורך: הרב סער שקד)

מרכז חינוך ליאו בק, חיפה, 2006

...התייחסות מעמיקה לנושא, הציונות הרפורמית והשלכותיה, מחייבת תחילה תשובה לשאלות, מה פירוש המושג ציונות כיום ומה אמורות להיות השלכותיו; מהו ההבדל כיום בין פרו-ישראליות לבין ציונות ; מה הייתה הציונות בעבר ומה משמעותה בהווה ובעתיד. כפועל יוצא מזה נדון בציונות רפורמית: מהי ולאן פניה?

לקריאת המאמר המלא