כמה מילות הקדמה...

גילוי נאות. עיקרי הדברים במסה זו נכתבו לפני שנה וחצי אך לא נמצאה להם אכסניה. בעקבות בחירות מרץ 2015, אין עוד טעם לדחיית חשבון הנפש אצל השמאל הציוני - המבקשים סוציאל דמוקרטיה בישראל (ידוע לי כי יש טוענים כי מונחים אלה אינם זהים - לצורך עניינו כאן אין לכך משמעות).

מחנה השמאל הציוניחייב להמציא את עצמו מחדש.....

להורדת המסמך השלם: הפיל בחדר של השמאל הציוני