"הפיל בחדר" של השמאל הציוני

יש צורך בבירור פתוח וציבורי על הרציונל של חינוך בקיבוץ ועל זהותנו היהודית-ציונית ראוי להקים צוות היגוי הבנוי על מתנדבים, שיפעל בתיאום עם אגף החינוך התנועתי

להורדת המאמר השלם: הפיל באגף החינוך