העדפת השינשינים הנתונה למפעלי הצדקה משקפת את תחלואי החינוך בתנועה הקיבוצית ובחינוך הממלכתי בכללותו

להורדת המאמר השלם: מלחמת מאסף חינוכית