מכתב פתוח ליו"ר תל"ם, ראובן מרקו ולכל חברי ההנהלה לאן תל"ם - והעתודה שלה מהיכן?

 

להורדת המאמר השלם: תכתובת לבני מרקו 29/10/17 ועד 06/11/17