חוג אורפלד: קיבוץ פלמ"ח צובה - 11/4/07

חוג אורפלד הינו חוג משותף לקבוצת חברי קיבוץ וקבוצה מה Integrierte Gemeinde , קבוצה גרמנית קתולית.

המכנה המשותף בין שלושתם – שבשלבים מסוימים, ו/או בתנאים מסוימים, הם היוו וחלקית עדיין מהווים מוקד לקהילה, קהילה של חברותא, קהילה קדושה, קהילה ייעודית, וקהילה של שליחות - קהילה של בית וקהילה של דרך, קהילה של מימוש תורת חיים שלמה. נצטרך לבחון את שלישייה זו – בית כנסת, כנסיה, קיבוץ - מהיבטים אלה.

להורדת ההרצאה המלאה chug_urfeld_210407.rtf