תקציר

קיבוץ לוטן אשר נוסד ב-1983 ממוקם 55 ק"מ צפונית לאילת. מייסדיו באו מגרעינים של התנועה רפורמית בישראל וקבוצות התיישבות של נוער רפורמי בארה"ב. כעת (2007) האוכלוסייה הקבועה מונה 50 חברים ו-60 ילדים וכן 35 תושבים ומשפחותיהם.

הכלכלה מבוססת על רפת, מטע תמרים, תיירות, עבודת חוץ, ושותפויות עם קיבוצים שכנים בגידולי שדה וחקלאות ימית.
קיבוץ לוטן משתייך אל הזרם השיתופי של התנועה הקיבוצית, לתנועה הרפורמית ולרשת העולמית של כפרים אקולוגים (Global Ecovillage Network).

הפיתוח האקולוגי בלוטן היה תולדה של משבר באמצע שנות התשעים והביא להגדרה מחדש של יעדי הקהילה וגיבוש "חזון לוטן". האקולוגיה נכללה כחלק אינטגרלי של החזון הכולל.

ישנם שני שורשים לרעיון האקו-ציונות. כביטוי של מימוש הציונות המדינית, האקו-ציונות מהווה את המקבילה הישראלית לחוגים "הירוקים" בארצות שונות. "ככל העמים", גם בארץ יש חוגים אשר דואגים לאיכות הסביבה. אולם, האקו-ציונות מהווה גם ביטוי לציונות התרבותית אשר בשבילה המדינה היא אמצעי למימוש מחויבות להמשך קיום יוצר של עם ישראל באשר הוא. האקו-ציונות אשר שורשיה בציונות תרבותית רואה באחריותנו "לעובדה ולשומרה" ערך מוחלט, ערך המהווה חלק אורגני של חזון תחיית עם ישראל בארצו.

כקהילה שיתופית-משימתית שהיא גם בית וגם דרך, קיבוץ לוטן רואה את עצמו מחויב לתיקון עולם. להלכה, קהילה קיבוצית מהווה מסגרת אידיאלית להגשמת רעיון האקו-ציונות.

עם זאת, כקהילה קטנה, מטופלת באתגרי הקיום היומיומי, עתידה של לוטן אינו מובטח. תקוות הקהילה הקטנה היא כי החזון של לוטן ימשיך להוות גורם מגבש ומושך מתיישבים צעירים המחפשים חלופה ערכית לאורח החיים המצוי בעולם המערבי של ימינו.

להורדת המסמך השלם: eco-zionism_and_kibbutz_hebrew.rtf