להורדת המאמר המלא: the-zionist-revolution-a-response-to-ab-yehoshua-hebrew.rtf

 

בדבריו המעמיקים פרס א.ב. יהושוע יריעה רחבה מאד. אם להתיחס, כציוני רפורמי, תוך 10 דקות למשמעות המשך המהיפכה הציונית בתנועתנו, אוכל להתיחס לנקודות ספורות בלבד - וזאת בשחור לבן. על כך אני מתנצל מראש.

לגבי כל תנועה ציונות, כולל הציונות רפורמית, אני מוכן בהחלט לאמץ את המונח של מהפיכה כפי שאתה מציין:

"שינוי רדיקלי של סדרי חיים וערכים. מבנה שילטוני, ואידיולוגיה חברתית"- ז.א. מדובר בחזון לתורת חיים אחרת.

שנית, אתה אומר: "תוכנית, כיוון, מצע חדש של חיים" - ואני מוסיף ללא תכנית פעולה, החזון פשוט נשאר בגדר חלום.

ומעל הכל - מימוש חזון מחייב מסה קריטית - ולו קטנה - של נושא אנושי, חדור להט ומסירות, הפועל ומממש תורת חיים מונחת על ידי חזון - ותמיד, תמיד בהיות המפעל הציוני מפעל של בני אדם ההצלחה תהיה חלקית בלבד.