הזקן הכי צעיר בערבה

 

קיצור תולדותיו של מיכאל לבני מלוטן

 

"אולי הקיבוצים העירוניים ותנועות הבוגרים מגששים אל דרך מסוימת. כעת, עדיין אין להם משנה רעיונית סדורה דוגמת אבותיהם ואמותיהם שנה". 90הרעיוניים מלפני (מיכאל לבני, "בקצה המדבר", ,2011, ינואר 124גיליון בעקבות כנס המטה השיתופי)

 

לחץ לקריאת המאמר